Check the online version, I often update my slides.

Talk detail

Přednáška pro studenty kurzu vývoje webových aplikací na VŠE.

Date and event

November 9, 2015, Vývoj webových aplikací na VŠE (4IT445) 2015

Michal Špaček

Michal Špaček

I build web applications and I'm into web application security. I like to speak about secure development. My mission is to teach web developers how to build secure and fast web applications and why.

Public trainings

Come to my public trainings, everybody's welcome:

PHP application security
(September 12–15, 2022 )

HTTPS for developers & admins
(September 19–20, 2022 )