Online version

Find slides in a similar talk titled Webová bezpečnost

Talk detail

Přednáška pro studenty kurzu vývoje webových aplikací na VŠE.

Date and event

November 9, 2015, Vývoj webových aplikací na VŠE (4IT445) 2015

Česky