Check the online version, I often update my slides.

Talk detail

Přednáška pro studenty kurzu vývoje webových aplikací na VŠE.

Date and event

November 9, 2015, Vývoj webových aplikací na VŠE (4IT445) 2015