Check the online version, I often update my slides.

Talk detail

Na konferenci věnované Identity Managementu jsem jsem rozpovídal o tom, co dělat, když máte Management, ale nemáte Identity. Naznačil jsem, kde a jak se spousta takových identit dá levně získat a co dál se s nimi dá dělat. Na příkladu úniku dat z firmy Adobe jsem ukázal, jak je důležité správné ukládání přihlašovacích údajů a co se může stát, pokud útočník špatně uložené údaje získá. Díky přístupu k emailové schránce uživatele totiž může jednoduše získat přístup i dalším službám a digitální identitu uživatele tak kompletně ukrást.

Konference se konala v bývalém atomovém krytu z počátku 70. let a vystoupili na ni mj. i RNDr. Igor Němec, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů a ředitel Národního centra kybernetické bezpečnosti Národního bezpečnostního úřadu Mgr. Vladimír Rohel.

Date and event

November 19, 2013, Identity Management 2013