Check the online version, I often update my slides.

Talk detail

Na konferenci věnované Identity Managementu jsem jsem rozpovídal o tom, co dělat, když máte Management, ale nemáte Identity. Naznačil jsem, kde a jak se spousta takových identit dá levně získat a co dál se s nimi dá dělat. Na příkladu úniku dat z firmy Adobe jsem ukázal, jak je důležité správné ukládání přihlašovacích údajů a co se může stát, pokud útočník špatně uložené údaje získá. Díky přístupu k emailové schránce uživatele totiž může jednoduše získat přístup i dalším službám a digitální identitu uživatele tak kompletně ukrást.

Konference se konala v bývalém atomovém krytu z počátku 70. let a vystoupili na ni mj. i RNDr. Igor Němec, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů a ředitel Národního centra kybernetické bezpečnosti Národního bezpečnostního úřadu Mgr. Vladimír Rohel.

Date and event

November 19, 2013, Identity Management 2013

Slides

Michal Špaček

Michal Špaček

I build web applications and I'm into web application security. I like to speak about secure development. My mission is to teach web developers how to build secure and fast web applications and why.

Public trainings

Come to my public trainings, everybody's welcome:

HTTPS for developers & admins
(December 7–8, 2022 )

PHP application security
(December 12–15, 2022 )