Check the online version, I often update my slides.

Talk detail

Jaké to je na vlastní kůži a co všechno Cross-Site Scripting (XSS) umí?

Komentované slajdy najdete u podobné přednášky a více o Content Security Policy (CSP) z technického hlediska najdete v přednášce o CSP pro vývojáře. Tamtéž najdete i ukázku použití BeEF, ve videu začíná přibližně od 14. minuty.

Chcete mít bezpečnější aplikace? Pošlete své vývojáře na moje veřejné školení. Školení je možné také uspořádat u vás ve firmě.

Date and event

June 7, 2016, Gemalto Executive Day Prague 2016

Slides

Michal Špaček

Michal Špaček

I build web applications and I'm into web application security. I like to speak about secure development. My mission is to teach web developers how to build secure and fast web applications and why.

Public trainings

Come to my public trainings, everybody's welcome:

HTTPS for developers & admins
(December 7–8, 2022 )

PHP application security
(December 12–15, 2022 )