Online version

Find slides in a similar talk titled Minulé století volalo

Talk detail

Jaké to je na vlastní kůži a co všechno Cross-Site Scripting (XSS) umí?

Komentované slajdy najdete u podobné přednášky a více o Content Security Policy (CSP) z technického hlediska najdete v přednášce o CSP pro vývojáře. Tamtéž najdete i ukázku použití BeEF, ve videu začíná přibližně od 14. minuty.

Chcete mít bezpečnější aplikace? Pošlete své vývojáře na moje veřejné školení. Školení je možné také uspořádat u vás ve firmě.

Date and event

7. 6. 2016, Gemalto Executive Day Prague 2016

Česky