Online version

Talk detail

Cross-Site Scripting (XSS), Session Hijacking, SQL Injection a crackování hesel velmi prakticky.

Naučte se, jak tyto problémy detekovat a jak se proti nim bránit, přijďte na školení Bezpečnost webových aplikací (červen 2018 Praha).

Date and event

13. 12. 2013, PHP live (video)

Video recording

https://www.youtube.com/watch?v=McxrEgcgsqI

Česky