Check the online version, I often update my slides.

Talk detail

Cross-Site Scripting (XSS), Session Hijacking, SQL Injection a crackování hesel velmi prakticky.

Naučte se, jak tyto problémy detekovat a jak se proti nim bránit, přijďte na školení Bezpečnost webových aplikací (December 14–17, 2020 remote).

Date and event

December 13, 2013, PHP live (video)

Video recording

https://www.youtube.com/watch?v=McxrEgcgsqI

Michal Špaček

Michal Špaček

I build web applications and I'm into web application security. I like to speak about secure development. My mission is to teach web developers how to build secure and fast web applications and why.

Public trainings

Come to my public trainings, everybody's welcome:

HTTPS for developers and admins
(December 8–9, 2020 )

PHP application security
(December 14–17, 2020 )